Uzm. Kl. Psk BÜŞRA OBUZ TAMTABAK

KurucuBüşra Obuz Tamtabak Beykent Üniversitesi Psikoloji lisans programını onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında PsikoAkademi Danışmanlık Merkezi’nde stajını tamamlamasının ardından Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gönüllü olarak çalışmıştır. Boğaziçi Eğitim Kurumları’nda düzenlenen ‘Çocuğumu Tanıyorum’ adlı sosyadl sorumluluk projesinde çocuklarla ve ailelerle çalışmıştır. Daha sonra sırasıyla ENT Kulak Burun Boğaz Tıp Merkezi, Acıbadem Aile Hastanesi ve Primum Danışmanlık Merkezi’nde görev yapmıştır. Bu sırada; Wisc-R, Denver Gelişim Testi, MMPI, Benton Görsel Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği, Luissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi (Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR), Oyun Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. American İnternational Kids Academy Preschool (AİKA)’da Okul Psikoloğu olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Beykent Üniversitesi’nde yüksek lisansa başlamış ve uzmanlığını Klinik Psikolog olarak tamamlamıştır. Uzmanlık tezini ‘Bel Ağrısı Olan Hastalarda Somatizasyon ve Bedensel Duyumları Abartma’ üzerine tamamlamıştır. Yüksek lisans stajını Özel Fransız Lape Hastanesi’nde tamamlamıştır. Uluslararası Psikologlar Derneği ve Turk Psikologlar Derneği'ne üyedir.

Şuanda, Bilişsel Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde çocuklara ve yetişkinlere yönelik Bireysel terapi, oyun terapisi, bilişsel ve davranışçı terapi alanlarında hizmet sunmaktadır.

Bilişsel Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin kurucusudur.

Aldığı Eğitimler ve Sahip Olduğu Sertifikalar

Wisc-R Zeka Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Frostig Görsel Algı Testi

Burdon Dikkat Testi

Metropolitan Okul Olgunlaşma Ölçeği

Gessel Gelişim Figürleri Testi

Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Benton Görsel Bellek Testi

D2 Dikkat Testi

Loussia Duss Psikanalitik Öykü Testi

R.B Cattell Testi (2A,3B)

Hacettepe Kişilik Envanteri

Conner’s DEHB Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği

Öğrenme Stilleri Testi

Başarısız Nedenleri Anketi

Frankfurter Dikkat Testi

Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi

Moxo Dikkat Testi

Wisc-4 Zeka Testi

Denver Gelişim Testi

Yetişkin ve Çocuk EMDR Eğitimi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi - Reyhana Seedat

Oyun Terapisi Eğitimi (Psikiyatri ve Psikoloji Bilimi Enstitüsü)

Eğitim İçeriği: Freudyen Oyun Terapisi, Melanie Klein Oyun Terapisi, Carl Jung Oyun Terapisi, Montessorie Oyun Terapisi, Fillial Terapi, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, Oyun Terapisinde Resim Analizlerinin Kullanılması, Çocuklarda Kullanılan Sanat Terapisi ve Kolaj Çalışmaları, Deneyimsel oyun terapisi

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği – Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi (Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar)

Eğitim İçeriği: Depresyon, Panik Bozukluk, Özgül Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Sınav Anksiyetesi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Somatoform Bozukluklarının Bilişsel Davranışçı Kuram ve Terapileri

Psk. Melike Aydın Kİmdİr?Psikoloji lisans programını 2010 yılında tamamlamıştır. Göztepe Medical Park Hastanesi’nde stajını tamamlamasının ardından eğitim hayatına Belçika’da Antwerpen Üniversitesinde devam etmiştir. Çeşitli kurumlarda sosyal sorumluluk projelerinde görev almaya ve eğitimlerini tamamlamaya devam etmiştir. Şuanda hala ekolüyle ilgili araştırmalara ve eğitimlerini almaya devam etmektedir.

Aldığı Eğitimler ve Sahip Olduğu Sertifikalar

Bilişsel Davranışçı Terapi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

Psikodinamik Psikoterapi

Cinsel Terapi

Aile Danışmanlığı (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Yetişkin Testleri

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi

Masal Terapisi

Bütüncül Oyun Terapisi

(Deneyimsel Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Dışavurumcu Terapi

Filial Terapi

Gelişimsel Temas Oyun Terapisi

DEHB olan çocuklarda Oyun Terapisi)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Frostig Görsel Algı Testi

Burdon Dikkat Testi

Metropolitan Okul Olgunlaşma Ölçeği

Gessel Gelişim Figürleri Testi

Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Benton Görsel Bellek Testi

D2 Dikkat Testi

Loussia Duss Psikanalitik Öykü Testi

R.B Cattell Testi (2A,3B)

Hacettepe Kişilik Envanteri

Conner’s DEHB Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği

Öğrenme Stilleri Testi

Başarısız Nedenleri Anketi

Frankfurter Dikkat Testi

Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi

Denver Gelişim Testi

Moxo Dikkat Testi

Yetişkin ve Çocuk EMDR Eğitimi

Psikodinamik Terapi Egitimi

Uzm. Psk. Danışman Rugayye Aksu Kİmdİr?Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans programını tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) stajını tamamlamasının ardından gönüllü olarak birçok gönüllü dernekte çalışmıştır. Eğitim kurumlarında okul psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu sırada Cas, Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği, D10 Projektif Çizim Testi, Terapötik Kartlar, Çiziktirme Oyunu, Bir Aile Çiz Testi gibi test eğitimlerini tamamlamıştır. 2019 yılında Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini onur derecesiyle tamamlamıştır. Uzmanlık tezini “Ebeveynlerin Çocukluk Çağı Travmalarının Çocuk Yetiştirme Tutumu ile İlişkisi” üzerine tamamlamıştır. EMDR derneğine ve CBT derneğine üyedir. Şu anda, Bilişsel Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde çocuklara ve yetişkinlere yönelik bireysel terapi alanında hizmet sunmaktadır.

Aldığı Eğitimler ve Sahip Olduğu Sertifikalar

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Mehmet Zihni Sungur)

Dinamik Terapi Eğitimi (Doğan Şahin)

Kabul ve Adanmışlık Terapisi Eğitimi (İbrahim Bilgen)

EMDR Eğitimi (Davranış Bilimleri Enstitüsü)

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi (Elif Göçek)

Akademi Disleksi-Prep Bilişsel Müdahale Çalışmaları (5-11 yaş aralığında bulunan çocuklara yönelik bilişsel performansı geliştirme ve akademik süreçlere destek çalışmaları)

Çözüm Odaklı Terapi (Figen Çok)

CAS (İstanbul Üniversitesi SEM)

Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği

D10 Projektif Çizim Testi

Terapötik Kartlar

Çiziktirme Oyunu

Bir Aile Çiz Testi

Aile ve Çift Terapileri- (Mehmet Zihni Sungur)

Cinsel Tedaviler - (Mehmet Zihni Sungur)

Yeme Bozuklukları- (Feyza Bayraktar)

TSSB’yi Anlamakta ve Tedavide Kognitif-Davranışçı Yaklaşımlar (KDT Derneği)

Uzm. Kl. Psk Berivan Suvari Kİmdİr?Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü (%100 İngilizce) mezunudur, lisansını onur derecesi ile bitirmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Tezli Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde birçok yerde gönüllü staj yapmıştır. İlk önce Bahçeşehir Üniversitesine bağlı CSG şirketinde eğitim direktörünün asistanlığını yapmıştır, sonra Serap Duygulu Gelişim Akademisinde staj yapmıştır. Daha sonra Yedikule Sırp Pirgiç Ermeni hastanesinde staj yapmışır. Eğitim sürecinde ‘Framing Effect On First Impression Research, Impact On Previous Experience and Framing Effect ‘ ve ‘Attitude Towards Psychologist and Relationship Between Intergroup Communication’ gibi araştırmaları yürütmüştür. Ayrıca bilişsel psikoloji alanında yetkinliği kanıtlanmış bir akademisyenin yürütmüş olduğu ''Teknolojik Aletlerin Çocuklar Tarafından Kullanımı'' konusundaki araştırması sürecinde görev almıştır. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Huzur Evleri Kurma ve Yaşatma Derneği, Yüzümle Mutluyum Derneği gibi çok fazla sorumluluk projesinde gönüllü olarak çalışmıştır, hala Kanserli Çocuklara Umut Vakfının ve Yüzümle Mutluyum Derneğinin gönüllülerindendir. Bir orman okulunda bir sene okul psikoloğu olarak görev yapmıştır. Ayrıca şu anda Türk Psikologlar Derneği ve Eczacıbaşının ortak bir projesi kapsamında depremzedeler ile online terapi sürdürmektedir. Uzmanlık tezini Yetişkinlikte kullanılan savunma mekanizmalarının çocukluk çağı travmaları ile ilişkisinin; öfke ve affedicilik bağlamında incelenmesi üzerine yazmıştır. Şu anda, Bilişsel Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere yönelik hizmet sunmaktadır.

Aldığı Eğitimler ve Sahip Olduğu Sertifikalar

Aile Danışmanlığı Eğitimi /İstanbul Üniversitesi

Şema Terapi / Klinik Psikolog Doktor Kahraman Güler

Bilişsel Davranışçı Terapi / Klinik Psikolog Doktor Haydeh Faraji

EMDR /Klinik Psikolog Doktor Kahraman Güler

Deneyimsel oyun terapisi Nilufer DEVECİGİL

Okul Öncesi Kurumlarında Çalışmak/ Klinik Psikolog Bahar Çakır

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Frankurt Dikkat Testi

Peabody Testi

Porteus Labirenti

Cattel 2A Zeka Testi

Burdon Dikkat Testi

AGTE

Gessel Gelişim Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Kinder ANGST

Kent EGY: 6 14 yaş zeka testi

SDÖT: öğrenme ve bellek

Good Enough Zeka Testi /Arel Üniversitesi

Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Ölçeği

Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeği

Çocuklar için Depresyon Ölçeği

Yetişkinler için Cattel 3A Zeka Testi

SCL 90 tarama testi

Beck Depresyon Belirti Testi

Beck Anksiyete Testi

D2 Dikkat Testi