Yetişkinlere Uygulanan Testler

Beck Depresyon Ölçeği

Kişinin depresif belirtilerinin varolup olmadığını anlamaya yarayan bir testtir

Beck Anksiyete Ölçeği

Kişinin kaygı seviyesini ve şiddetini ölçmek için kullanılır.

Belirti Tarama Testi (SCL-90-R)

Kişinin yaşadığı kaygı, huzursuzluk, stres gibi belirtileri araştıran bir belirti tarama testidir.

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Kişinin psikolojik durumu ile ilgili detayla bilgi veren bir kişilik testidir. Test 566 sorudan oluşur 1 saatten fazla sürer.

Çocuklara Uygulanan Testler

Wisc-R Zeka Testi

6-16 yaş grubuna uygulanan test; çocuğun, sözel, performans ve genel zeka bölümlerine ilişkin bilgi verir.

Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş üstü kişilere uygulanan bir idrak ve dikkat ölçme testidir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Çocukların okula uygun olup olmadığını anlamak amacıyla uygulanan bir testtir.

Cattel Zeka Testi

4,7,14 ve üstü çocuklara uygulanır. Her yaş grubu için ayrı formları vardır. Zeka-performans testidir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

0-6 yaş çocukların gelişim düzeylerini anlamak amacıyla uygulanan bir testtir.

Denver Gelişim Testi

0-6 yaş çocukların motor, dil, zihinsel ve sosyal gelişimlerine ölçmeye yarayan testtir.

Frostig Görsel Algı Testi

Çocukların okul dönemine hazır olup olmadığını ölçen testtir. Testte şekil zemin ilişkisi, mekan ilişkilerinin algılanması, mekanla konumun algılanması, el-göz koordinasyonu ve algılama sabitliği olmak üzere 5 algısal beceri ölçülür.

Luisa Düss

3-10 yaş arası çocuklara uygulanır. Test, hikayeler yardımıyla çocuğun kişiliği hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar.